Tipovi kladjenja:

Unutrašnje kladjenje-Inside bets:

Singl – Čip se postavlja direktno na sredinu kvadrata sa odredjenim brojem.

Split – Čip se postavlja na granicu izmedju 2 susedna broja.

Ulica(Street) – To je kladjenje na 3 broja u jednom horizontalnom nizu.Čip se stavlja na ivicu broja na dnu niza od 3 broja u liniji.

Skver(Square) – Kladjenje na 4 broja odjednom.Čip se postavlja na mesto gde se dodiruju uglovi 4 broja u jednoj tački.

Dupla ulica(Double street) – Kladjenje na 2 ulice odjednom.Čip se postavlja na tački gde se spajaju 2 niza od po 3 broja, na dnu tog niza.

Trio – Kladjenje na tačku koja spaja 3 broja, na primer 0, 1, 2.

Basket – Opklada na 0, 1, 2, 3 brojeve ( ili u slučaju američkog ruleta 0, 1, 2; 0, 00, 2; 00, 2, 3 ).

Linija u vrhu(Top line) – Opklada na 0, 00, 1, 2, 3 ( važi samo za sto sa 00 ). Čip se postavlja ili na ugao brojeva 0 i 1 ili na ugao 0 i 3.

Spoljašnje kladjenje-Outside bets:

Spoljašnje opklade imaju manje isplate sa većim šansama za dobitak.

1 do 18 – Opklada na jednom od prvih 18 brojeva.

19 do 36 – Opklada na drugih 18 brojeva.

Crveno ili Crno – Kladjenje na boju.

Par ili Nepar – Kladjenje na parni ili neparni broj ( nula je gubitak kako god okrenete ).

Dvanaestine – Opklada na prvu ( 1-12, Premiete douzaine P12 ), drugu ( 13-24, Moyennedouzaine M12 ) ili treću grupu ( 25-36, Derniere douzaine D12 ) dvanaestina.

Ulozi na kolone(Column bets) – Opklada na 12 brojeva iz bilo koje vertikalne linije.Čip se postavlja iza poslednjeg broja u datom nizu.

Kladjenje na zmiju(Snake bet) – Opklada na poseban niz brojeva ( 1, 5, 9, 12, 14, 16, 19, 23, 27, 30, 32, 34 ).